V

V

D

E

D

E

E

E

I

I D

R

R

N

N

D

S

S

E

E

E

E

O

O U

R

R

O

O

A

A Z

D

D

U

Z

O

O

N

N

I

I

A

A N

O

O

R

R

N

N

A

A

N

E

N

N

U

U

T

T

O

O

I

I ?

?

www.kosmeticanews.it

G

A

G E

V

V A

ISSN 1590-1505 - Mensile - Anno XXIX

6